Bestyrelsesformand

Brian Fogtmann
23300398

Formand

Næstformand

Alex Dahlgaard
28689548

Næstformand

Kasserer

Maj-Britt Dyhrberg Rasmussen
40278427

Suppleant for bestyrelsen og for kasséren

Bestyrelsesmedlemmer

Alex Dahlgaard
28689548

Næstformand

Charlotte Akita Dahl
51949529

Bestyrelsesmedlem - Sekretær

Webmaster

Eeva Laakso
30323168

Bestyrelsesmedlem

Maj-Britt Dyhrberg Rasmussen
40278427

Suppleant for bestyrelsen og for kasséren

Bestyrelsessuppleanter

Helle Høyem
21916317

Suppleant i bestyrelsen

Nicolai Koch Hauge
30229136

Revisor

Helle Toustrup
28597465

Kasserer

Jette Fogtmann
20660616

Revisor suppleant

Charlotte Bruun Nielsen
53808269
Louise Pagh
53289558

Nyheder

Sponsorer